Ερμηνεία του ύπνου «Zholob»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Βλέπε - κακή στιγμή;

γεμάτο - κέρδη και καλά κέρδη;

Κενό - δεν θα σας δώσει τα χρήματα

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα