«Εσωτερική βιβλίο Dream», oneiromancy

Η λέξη «απόκρυφα» είναι ελληνικής καταγωγής και σημαίνει «μυστικό, κρυφό, εσωτερικό, μυστικό". Σήμερα, ο όρος «εσωτερισμό» σημαίνει φιλοσοφίες και τα σχολεία, των οποίων οι προσεγγίσεις για την κατανόηση και το mastering του κόσμου δεν αναγνωρίζονται από την επιστήμη - καθώς και τη χρήση μεθόδων, όπως η ψυχική, επούλωση, κ.λπ.. Στην εσωτερική Sonic είναι ο συγγραφέας - Έλενα Anopova τώρα ζουν σύγχρονη μας, φιλόσοφος, Mystic. Εσωτερική άρχισε πίσω στη δεκαετία του '80. Πρόσφατες χρόνια αφιερώθηκε στις λεγόμενες επιστήμονες Anopova Τρίτη Ray - φιλοσοφική και εσωτερική διδασκαλία, που η ίδια ισχυρίζεται ως ένα μυστικιστικό, έλαβε από την Ουράνια Ιεραρχία. Έλενα διαχειρίζεται Σύγχρονη ρωσική φιλοσοφική και εσωτερικές σχολές «Ales" και είναι ο συγγραφέας πολλών βιβλίων, που, όπως είπε, γράφτηκαν με τη μέθοδο της clairaudience

Το Αποτέλεσμα: 1632 Τα όνειρα του Sonic «Εσωτερική βιβλίο Dream»
1 2 3 4 5 6