«Ερμηνεία ονείρου Tsvetkov», oneiromancy

Ερμηνεία ονείρου Yevgeny Tsvetkov - ένα παράθυρο στο μέλλον. Εργασία Tsvetkov έχει μια βαθιά φιλοσοφική έννοια, αλλαγή των αντιλήψεων για τη ζωή. Evgeny Tsvetkov - συγγραφέας, δημοσιογράφος, επιστήμονας, αστρολόγος, χειρομάντες, hirodiagnost, διερμηνέας των ονείρων, ο καλλιτέχνης. Τα έργα του, που απαρτίζουν την κληρονομιά του παγκόσμιου πολιτισμού, όχι μόνο για να εξοικειωθούν με την τέχνη της ερμηνείας, αλλά σας δίνει επίσης την ευκαιρία να παραγγείλετε ένα προφητικό όνειρο της ευτυχίας, τύχη, υγεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Sonic ο συγγραφέας - η μέγιστη προσαρμοστικότητα κάτω από τη νοοτροπία του ρωσικού λαού

Το Αποτέλεσμα: 1302 Τα όνειρα του Sonic «Ερμηνεία ονείρου Tsvetkov»
1 2 3 4 5 6