Ερμηνεία του ύπνου «Υπηρεσία»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Βλέπε valet - θα είναι σκληρή δουλειά, αλλά την ίδια στιγμή έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Τον εαυτό του για να τους υπηρετούν - δεν θα είναι σε θέση να οργανώσουν τη δική τους εταιρεία, αν θα θέλετε από αυτό το πολύ

Νέο βιβλίο Dream 1918

Υπηρεσία επιμελώς τα ρούχα σας - να πάρει κάποιος ή υπηρεσίες που θα μετατρέψει τη νομισματική απώλειες