Ερμηνεία του ύπνου «Ρούχα»

Σεληνιακή βιβλίο Dream

χάνουν - ντροπή;

Φόρεμα σε νέα ρούχα - τη θλίψη;

Ντυμένος να είναι σε ένα μακρύ φόρεμα - το βραβείο

Ερμηνεία ονείρου Σίλερ μαθητές

καθαρό, τακτοποιημένο - επιτυχία στην επιχείρηση;

χάος - ατιμία;

Πανιά και τα μπαλώματα - ένα επικίνδυνο παιχνίδι