Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Kiss»

Εσωτερική βιβλίο Dream

Βλέπε φιλιά - δυσαρέσκεια, λαχτάρα για αγάπη. Ίδιος ο φιλιά - θα είναι ήπια Ένωσης, στοργική σχέση, όχι απαραίτητα με αυτή που βλέπετε σε ένα όνειρο