Ερμηνεία του ύπνου «Nimbus»

Ερμηνεία ονείρου Denise Linn (σύντομη)

Halo γύρω από οτιδήποτε είναι μια ευλογία

Ερμηνεία ονείρου Denise Linn (περισσότερα)

Halo - μια οπτική εκδήλωση του τομέα της ενέργειας γύρω από τα κεφάλια των αγίων και των αγγέλων. Αυτό το σημάδι εκφράζει την ευλογία και σας συνδέει με την εσωτερική θεία μου σας

Το αμερικανικό όνειρο Βιβλίο

Halo γύρω από τίποτα - είναι μια ευλογία

Tetkinsky sonnik 2012

Halo - την ανάγκη να επανασυνδεθεί με το υψηλότερο "I" για μια λογική συνεργασία σας