Ερμηνεία του ύπνου «Εκδήλωση»

Ερμηνεία ονείρου Tsvetkov

Κατά την περίοδο - καλή (αν κερδίσει, πήρε κάποια θέση. Τοποθεσία μπορεί να σημαίνει το χρόνο ζωής κερδίζοντας, για παράδειγμα, το τρίτο - σε τρία χρόνια, και έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες για την μηχανή, και η μηχανή μπορεί να σημαίνει ένα χρονικό διάστημα.

Κατά την περίοδο - καλή (αν κερδίσει, πήρε κάποια θέση. Τοποθεσία μπορεί να σημαίνει το χρόνο ζωής κερδίζοντας, για παράδειγμα, το τρίτο - σε τρία χρόνια, και έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες για τα μηχανήματα, το μηχάνημα μπορεί να σημαίνει ένα χρονικό διάστημα).

Κατά την περίοδο - καλά, αν ηττηθεί, πήρε καμία θέση. Τοποθεσία μπορεί να σημαίνει το χρόνο ζωής της νίκης, για παράδειγμα, το τρίτο - σε τρία χρόνια, και έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες για τα μηχανήματα, το μηχάνημα μπορεί να σημαίνει ένα χρονικό διάστημα

Εσωτερική βιβλίο Dream

Ένα όνειρο προειδοποιεί ότι κάποιος αισθάνεται για σένα επιθετικότητα, οργή, γιατί από ό, τι διακινδυνεύουν άρρωστοι ή να πληγούν. Αγώνας είναι αναπόφευκτη

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Κατά την περίοδο - καλή (αν κερδίσει, πήρε κάποια θέση. Τοποθεσία μπορεί να σημαίνει το χρόνο ζωής κερδίζοντας, για παράδειγμα, το τρίτο - σε τρία χρόνια, και έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες για την μηχανή, και η μηχανή μπορεί να σημαίνει ένα χρονικό διάστημα

Γενικός

Κατά την περίοδο - καλή (αν κερδίσει, πήρε κάποια θέση. Τοποθεσία μπορεί να σημαίνει το χρόνο ζωής κερδίζοντας, για παράδειγμα, το τρίτο - σε τρία χρόνια, και έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες για τα μηχανήματα, το μηχάνημα μπορεί να σημαίνει ένα χρονικό διάστημα)

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα