Ερμηνεία του ύπνου «Ωστόσο,»

Γενικός

Προσφέρει παρηγοριά σε sneSimvol η Μεγάλη Μητέρα, η οποία σημαίνει την Παναγία Μητέρα, τη νύχτα. Αφιερωμένο σε όλους τους θεούς της σελήνης και το βράδυ. Συμβολίζει τη γονιμότητα, τη γονιμότητα, αμνησία, αδράνεια. Κίνα:.

Φροντίδα των έργων, την αναψυχή, την ομορφιά, την επιτυχία;

Ωστόσο, ως πηγή του οπίου - την παρακμή και το κακό. Ο Χριστιανισμός:.

Ύπνου, η άγνοια, η αδιαφορία. Αίμα-κόκκινη παπαρούνα συμβολίζει τα Πάθη του Χριστού και το θάνατο ενός ονείρου. Ελληνορωμαϊκή παράδοση:.

Περίοδος του ύπνου και του θανάτου χλωρίδα έμβλημα της Ceres Δήμητρα, Περσεφόνη, Αφροδίτη, Ύπνος και ο Μορφέας