Ερμηνεία του ύπνου «Ξάδελφος (αδελφή)»

Όνειρο Miller

Αν ονειρευτείτε του ξαδέλφου του (αδελφή) - σημαίνει απογοήτευση και την απογοήτευση. Αυτό το όνειρο προλέγει τα θλιβερά γεγονότα στη ζωή σας, να ονειρευτείτε ότι είστε οδήγηση σε μια ζωντανή αλληλογραφία με τον αδελφό του (αδελφή), σημαίνει ότι το τελικό χάσμα μεταξύ των οικογενειών

Διερμηνέων

Αν ονειρευτείτε του ξαδέλφου του (αδελφή) - σημαίνει απογοήτευση και την απογοήτευση. Αυτό το όνειρο προλέγει τα θλιβερά γεγονότα στη ζωή σας, να ονειρευτείτε ότι είστε οδήγηση σε μια ζωντανή αλληλογραφία με τον αδελφό του (αδελφή), σημαίνει ότι το τελικό χάσμα μεταξύ των οικογενειών