Ερμηνεία του ύπνου «Οδήγηση»

Στην ψυχαναλυτική ερμηνεία των ονείρων. Samohvalova

Παρακολούθηση της κατάστασης, εάν ένα άτομο έχει την ίδια οδήγηση αν είναι κάποιος άλλος - "Δεν διαχειρίζονται την κατάσταση". Watchers οδηγός μπορεί να σταθεί σαν σκιά πλευρά (Anima, Animus) και μια προβολή ή ενδοβολή