Ερμηνεία του ύπνου «Blot»

Εσωτερική βιβλίο Dream

Βλέπε inkblot - συμβαίνει ένα ατύχημα;

Συμφέροντα σας θα υποφέρουν. Προμήθεια - μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ίδιο το δικό επιπόλαιη συμπεριφορά του

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Blot - μπορείτε ύπουλα προσβολή και εξευτελίζουν

Όνειρο ερμηνεία του ΧΧΙ αιώνα

Τύπος κηλίδες μελανιού σε ένα όνειρο - προάγγελο κακής γραφής, τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα