Ερμηνεία του ύπνου «Δοκιμές»

Tetkinsky sonnik 2012

test - η ανάγκη να κρατήσει ένα "self-test", προκειμένου να μην επαναλάβουμε τα λάθη. Αντανάκλαση της κατάστασης αντιληπτή ως μια δοκιμασία της. Αντανάκλαση του φόβου της αποτυχίας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι το πρόσωπο που είναι παντοδύναμος