Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «X»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

X - έμμεση, τις αισθήσεις του, ασαφές