Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Hung»

Τα νεώτερα sonnik D. Ιβάνοβα

Σοβαρές συγκρούσεις με την αγαπούσε ένα

Φρόιντ Ερμηνεία ονείρου

Αν κλείσεις, ή την αναστολή κάτι, τότε θα είναι πολύ ανήσυχη για το πρόβλημα της στύσης και προσπαθεί να λύσει κατά κάποιο τρόπο αυτό το πρόβλημα.

Αν εαυτό σας κολλήσει, για οτιδήποτε άλλο, εκτός από την ανέγερση του, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να μιλάμε απλά δεν μπορεί να