Ερμηνεία του ύπνου «Vengeance»

Όνειρο Miller

Αν ονειρευτείτε ότι είστε εκδικηθεί κάποιος - ένα σημάδι της λιπόψυχους και κακή διάθεση, η οποία, αν δεν ελεγχθεί σωστά, θα σας φέρει πολλή θλίψη και την απώλεια των φίλων

Γενικός

Αν ονειρευτείτε ότι είστε εκδικηθεί κάποιος - ένα σημάδι της λιπόψυχους και κακή διάθεση, η οποία, αν δεν ελεγχθεί σωστά, θα σας φέρει πολλή θλίψη και την απώλεια των φίλων