Ερμηνεία του ύπνου «Επίπεδο»

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος

Επίπεδο - δεν μπορεί να εξισώσει το ένα με το άλλο, θα το συνειδητοποιήσουν σύντομα

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Επίπεδο - θα προσπαθήσει να διορθώσει την κατάσταση εντός λογικών ορίων