Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Queen»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Βλέπε - κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη;

Μίλα της - τον πλούτο