Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ήρεμο ποτάμι»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Ycpex σε delax, pokoy;

Shymnyyu και byctpyyu peky - xlopoty και neydacha