Ερμηνεία του ύπνου «Υπερφυσικές δυνάμεις»

Ερμηνεία ονείρου Λόφα

Αν το όνειρο σας έχει μαγικές δυνάμεις - την ικανότητα να πετούν, έχει μαγεία, ανάγνωση μυαλού, κ.λπ.. - Στη συνέχεια, προφανώς, είναι ένα όνειρο του την κατάκτηση της εξουσίας. Πολύ συχνά σε ένα τέτοιο όνειρο παρόμοιες δυνάμεις θα σας πάρει μόνο, και να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κάποια επιτεύγματα:.

Αποδράστε, νίκη στη μάχη, ή να σώσει τους άλλους. Μερικές φορές αυτές οι δυνάμεις που διανέμονται σε άλλους ή συναντήσει την αντίσταση τους. Σε αυτή την περίπτωση, το μυαλό οδηγεί τις δυνάμεις σας για να ταιριάζει στις ανάγκες σας, σας δίνει την ευκαιρία να τουλάχιστον στο όνειρο εντελώς τακτοποιημένο μέχρι τον εσωτερικό σου κόσμο