Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Θέμα»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Νέα, παλιά (αντικείμενα, τα πράγματα) - το παλιό (αλλά όχι χάλια, σπασμένα) είναι πάντα καλύτερη από ό, τι το νέο, όπως είναι γνωστό, αποδεδειγμένη, αξιόπιστη. Νέα σε σύγκριση με το παλιό - ερμηνεύεται περισσότερο σε μια αρνητική έννοια. Ωστόσο, η "παλιά" (συνθλίψει), με την έννοια που χρησιμοποιείται ήδη χρησιμοποιούνται από άλλους (π.χ.. Ένδυση) πρέπει να ερμηνεύεται αρνητικά