Ερμηνεία του ύπνου «Ωρίμανσης»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Παράλυση (κατεψυγμένα) - στασιμότητα στις επιχειρήσεις, την ψυχολογική δυσφορία;

Πολύ αργά για τις επιχειρήσεις ή η ανάπτυξη των σχέσεων