Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Όνειρα»

Συνδυασμένη sonnik

Ασαφής, αντιφατική και ασυνάρτητες όνειρα - συνήθως μπορεί να μιλήσει για την νευρικότητα και την αβεβαιότητα της σημερινής κατάστασης