Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Dig»

Ερμηνεία ονείρου Shereminskoy

Σκάψτε μια τάφρο - μια ταχεία Υποθέσεων συμπέρασμα. Σκάψτε έναν τάφο - την απώλεια από δική του υπαιτιότητα;

Δείτε τον τάφο - να πάρετε τις ειδήσεις από μακριά;

Δείτε το ανοικτό τάφο - Bad News;

Να τον εαυτό σας στον τάφο - με τον πλούτο

Ερμηνεία ονείρου Martin Ζάντεκ

γη σκάβουν - θλίψη, άροτρο αυτό - τη γονιμότητα και το κέρδος. Σκάψτε το έδαφος - γονιμότητα