Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Nagan»

Εσωτερική βιβλίο Dream

Είχε ένα περίστροφο - τότε θα πάει πολύ μακριά και πολύ επικίνδυνα ταξίδια. Κρατούσαν στα χέρια τους, με σκοπό - θα ανταμείβονται για την αφοσίωσή τους.

Επίσκεψη στα χέρια των άλλων - ένα όνειρο που σημαίνει ότι κάποιος θέλει να πάρουν στα χέρια τους την επιχείρησή σας, με στόχο την χώρα σας

Ερμηνεία ονείρου Σίμων ο Ζηλωτής

Revolver - (πιστόλι, περίστροφο) - Δείτε - μεγάλες διαδρομές που σχετίζονται με τους κινδύνους. Κρατήστε στα χέρια τους το πιο, στόχο - τη δέσμευσή σας θα ανταμειφθούν. Σε λάθος χέρια - κάποιος θέσει τις θέες του στην επιχείρησή σας. Θέλει να πάρει τη θέση σας