Ερμηνεία του ύπνου «Washroom»

Μικρό βιβλίο Dream Βέλες

τουαλέτα - πρόβλημα;

Πτώση σε αυτό - τα χρήματα