Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ψάρια»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

εκεί - τύχη στην κλήρωση;

Πιάσε τα χέρια - θα αποκτήσει εχθρούς;

Τα μικρά ψάρια - ο φόβος, η νόσος;

Μεγάλο Ryki - μια σημαντική επιχείρηση;

Catch - θα πρέπει να εξαπατηθεί και απογοητευμένος