Ερμηνεία του ύπνου «Pan»

Ερμηνεία ονείρου Denise Linn (σύντομη)

Ο Θεός των βοσκών και των κυνηγών της αρχαίας Ελλάδα, ο εφευρέτης του αυλού. Χαρά και Φύση. Κερδίζοντας μια ευρύτερη προοπτική για τη ζωή. Πλύνετε το χρυσό, αναζητούν την αληθινή φύση των πραγμάτων. Μαγειρεύουν τα τρόφιμα, για να υποστηρίξουμε την ιδέα της

Tetkinsky sonnik 2012

Πάνα από τη μυθολογία - μια αντανάκλαση της φύσης, τη χαρά, το φως της καρδιάς