Ερμηνεία του ύπνου «Dead»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Βασίλειο των νεκρών - ο ονειρευόμενος βλέπει σε επαφή με κάποιες "ζωντανές" εικόνες των ανδρών, αλλά συνειδητοποιεί ότι είναι όλοι νεκροί - τον χώρο της προσωπικής συνείδησης, το οποίο συμβολίζει τις παρωχημένες ιδέες, επιθυμίες, όνειρα, "νεκρό" (ανεκπλήρωτες) τα σχέδια, πράξεις και συμπεριφορές. Νοείται ως μια περίοδος ανάπαυσης, και την κατάρρευση των ελπίδων