Ερμηνεία του ύπνου «Μωσαϊκό / παζλ»

Ερμηνεία ονείρου Denise Linn (σύντομη)

Δεν βλέπετε μια συνεκτική εικόνα του κάτι. Κάθε μέρος της ζωής σας - αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι του παζλ. Το τελικό μωσαϊκό αναφέρεται σε μια ένωση. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αισθάνονται ανασφαλείς και δεν μπορεί να λύσει το παζλ. Επικεντρώσουν τις προσπάθειές σας. Η απάντηση θα είναι επικείμενη