Ερμηνεία του ύπνου «Moore»

Ουκρανικά βιβλίο των ονείρων

υψηλή - μεγάλη θλίψη. Φτιάξτε -hlopoty τα πόδια τους - επικίνδυνη επιχείρηση;

Δείτε τον κίνδυνο