Ερμηνεία του ύπνου «Ιατρική εξέταση»

Ερμηνεία ονείρου Λόφα

Κατά κανόνα, το όνειρο, στο οποίο εμφανίζεται μια ιατρική εξέταση, είναι για μας όταν αισθανόμαστε κάποια διαταραχή της ζωής του.

Εάν η κατάσταση του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου έχει μελετηθεί με μεγάλη λεπτομέρεια, δείχνει ενδιαφέρον για τις πτυχές της ζωής, που δεν είχε μπει στον κόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν και έχουμε ιδέα για το πρόβλημα, η πραγματικότητα δεν προκαλεί ανησυχία.

Με ποιον σε όνειρο ιατρικές εξετάσεις σας, το οποίο είχε ανακαλύψει τη φύση του προβλήματος? Να θυμάστε, αν η ιατρική σας κατάσταση αναγνωρίζεται αρκετά ασφαλές