Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Latrine»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Trouble;

Πτώση σε αυτό - να πάρει τα χρήματα

Ερμηνεία ονείρου Tsvetkov

Trouble;

Πτώση σε αυτό - να πάρει τα χρήματα;

Shit - Gold.

Trouble;

Πτώση σε αυτό για να πάρει τα χρήματα;

Shit - Gold.

Trouble;

Πτώση σε αυτό - να πάρει τα χρήματα.

Trouble;

Πτώση σε αυτό - να πάρει τα χρήματα;

Shit - Gold