Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Ίδρυση»

Εσωτερική βιβλίο Dream

Αν το όνειρο που έχετε εργαστεί σε κάποιο είδος του ιδρύματος, το οποίο σημαίνει ότι, στην πραγματικότητα, θα πρέπει να συμμετέχουν σε κάποια κοινότητα εργασία, συναντήσεις, τα μέλη της Επιτροπής, η κριτική επιτροπή σε διαγωνισμούς και ούτω καθεξής. Ήταν στην εγκατάσταση κατά τη λήψη - ένα σημάδι της ευχάριστες εκπλήξεις από την egregore:.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πάρετε κάποια προνόμια ή εκπτώσεις, τοποθετήστε γρήγορα την αναγκαία έγγραφα, άδειες, κ.λπ.. Μόλυβδος ένα ίδρυμα - ένα όνειρο για τη βελτίωση της κατάστασης