Ερμηνεία του ύπνου «Ill»

Μικρό βιβλίο Dream Βέλες

να μολυνθεί - θλίψη, δυσαρέσκεια