Ερμηνεία του ύπνου «Στοιχείο»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Εάν έχετε ονειρευτεί ένα στοιχείο του κάτι, τότε, χάρη στην επιδέξια ελιγμούς θα είναι σε θέση να επιτύχει μια υψηλή θέση. Η αξία του ύπνου ενισχύεται αν συνδυαστεί τα στοιχεία μαζί

Εσωτερική βιβλίο Dream

Σε κοιτασμάτων - την επιχείρησή σας δεν θα αναπτύξει;

Συλλέξτε σε ένα σύνολο - θα έχετε δυσκολίες στην απόκτηση των εγγράφων, την απόκτηση των πιστοποιητικών, κ.λπ.. Χημικό στοιχείο (τύπος) - κινδυνεύετε να αγοράσει ένα ψεύτικο, αλλά αν είστε ήδη χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο - που απειλούνται με έκθεση