Ερμηνεία του ύπνου «Ψαλίδα»

Παλιά αγγλική sonnik (sonnik Zedkielya)

Ψαλίδα (εντόμων) - ο εχθρός! που απειλεί να καταστρέψει τα θεμέλια της ευημερίας και της ευτυχίας σας. που δρα πολύ μυστικοπαθής. αντίπαλος! αντίπαλος! Προσοχή, ο ίδιος δεν κρύβει ότι θέλει να κλέψει την καρδιά του εραστή σας. Αλλά ποια είναι η σημασία αυτού του ονείρου

Κινέζικα βιβλίο όνειρο Zhou Γκούνα

Flycatcher, ψαλίδα. - προμηνύει ευτυχία σχετίζεται με μικρές απτά οφέλη, εξαγορές

Αγγλικά sonnik

Αν το όνειρο είναι ένα έντομο σαν ένα ακουστικό, beware του εχθρού. Έχοντας κρυμμένο βαθιά, απειλεί να καταστρέψει τα ίδια τα θεμέλια της απέκτησε πλούτο σας, και την ευτυχία. Ή ίσως έχετε ένα διαγωνιζόμενος ο οποίος δεν κρύβει την πρόθεσή του να κλέψει την καρδιά του αγαπημένου σας