Ερμηνεία του ύπνου «Eagle»

Ερμηνεία ονείρου Wanderer

Eagle - η επιτυχία, η αναγνώριση;

Θρέψη;

Πνευματικές ικανότητες, διαίσθηση. Μεταφέρει υψηλό - "ζάλη" της επιτυχίας;

Ηθική βλάβη, προβλήματα. Dead - κληρονομικότητα ή κατάρρευση

Στην ψυχαναλυτική ερμηνεία των ονείρων. Samohvalova

Eagle. Αντίληψη και προσοχή, "μάτι αετού". Συνείδηση. Υψηλή πτήση του μυαλού και του πνεύματος. Άντρας πνεύμα ενθουσιασμού. Κυριαρχία. Αναγνώριση με έναν αετό, σαν αετός. Η επιθυμία να κυριαρχήσουν. Σε περίπτωση που αυτό συνδυάζεται με το φόβο του ονείρου, τότε η κυριαρχία αυτή μπορεί να γίνει απειλητική για κάποιον. Από τον άνθρωπο που έμοιαζε με έναν αετό, την απειλή. Κάποιος θα κυριαρχήσει πάνω από την ατομική

Μυθολογικά βιβλίο των ονείρων

EAGLE - ο πειρασμός για την δύναμη και την εξουσία, τη δημιουργικότητα, την επιτυχία, την προώθηση και την απογείωση. Δεδομένου ότι τα όπλα - σύμβολα της κρατικής υπόστασης (κυβερνητικών σχέσεων)