Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Διάρροια»

Tetkinsky sonnik 2012

Διάρροια - μια αντανάκλαση των φόβων ή / και την έντονη αντίδραση σε κάτι (κάποιος). Αντανάκλαση του φόβου δεν έχει χρόνο (την ικανότητα να είναι αργά)

Ερμηνεία ονείρου Denise Linn (περισσότερα)

Ζώα (και οι άνθρωποι) υποφέρουν από διάρροια, όταν βιώνουν τρόμο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός των ανεπίλυτων φόβους στη ζωή σου? Επαναλάβετε στον εαυτό σας αυτήν την απλή δήλωση:.

"Είμαι σε ειρήνη και αρμονία με τη ζωή". Η διάρροια μπορεί να υποδεικνύει ότι δεν εσωτερικεύουν όλα ότι πρέπει να. Διαβεβαιώστε τον εαυτό σας ότι μπορείτε να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε, και απαλλάσσονται από το υπόλοιπο των

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Διάρροια - απρόσμενη στρες;

Φόβος