Ερμηνεία του ύπνου «Ιατρείο»

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο

Ξαπλωμένη σε ένα όνειρο, σε κάθε κλινική ή τον καρκίνο TB Ελέγξτε με το γιατρό σας - ίσως το όνειρο για την επικείμενη ασθένεια

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Αν ονειρευτείτε πως είστε υπό θεραπεία στην ογκολογία και στην TB - σημαίνει ότι θα πρέπει να λυγίσει όλη την ψυχική και σωματική δύναμη για να βγούμε από την επικείμενη καταστροφή