Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Φέρτε»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Αν ονειρευτείτε ότι είστε κάποιος που είχε φέρει, και αυτό σας έδωσε ευχάριστα συναισθήματα, στη συνέχεια, περιμένετε για μια εκ των προτέρων - είτε με την κυριολεκτική έννοια του όρου, ή σε ένα ευρύτερο. Μπορεί να δώσουμε σε εσάς, για παράδειγμα, την οικογένειά σας περιμένει για να σας κάποια καλή αιτία ή έφερε παραγωγή. Οι ίδιοι να φέρει κάτι - ένα όνειρο προβλέπει ότι τα σχέδια θα υλοποιηθούν επιτυχώς, ήρθε η ώρα να συγκεντρωθούν πέτρες μαζί.

Για να δείτε πώς το άλλο πρόσωπο που έφερε κάποιος κάποια ιδιότητα - μετά από αυτό το όνειρο μπορεί να γίνει μάρτυρας της αδιακρισίες κάποιου