Ερμηνεία του ύπνου «Όφελος»

Dream βιβλίο από το Α έως το Ω

Ένα όνειρο στο οποίο θα έχετε κανένα όφελος, είναι προμήνυμα ότι στην πραγματική ζωή δεν μπορεί να επιτύχει ό, τι αναμενόταν, αναλαμβάνοντας μια άλλη περίπτωση.

Αν το όνειρο σας είναι να βοηθήσει κάποιον να πραγματοποιήσει μια καλή συμφωνία και να πάρει με ένα ορισμένο ποσοστό των κερδών - σας υπόσχεται μια πραγματική επιτυχία στο εγγύς μέλλον