Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Bag (βαλίτσα, αποσκευές, δέματα)»

Ερμηνεία ονείρου Meneghetti

Νοείται το φυσικό ή απέκτησε οντότητα κατά τη διάρκεια της ζωής θετική δώρα της