Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Bacchante»

Γενικός

(Με τη μορφή του πόσιμου τις γυναίκες) - μεθυσμένος περιπέτεια