Ερμηνεία του ύπνου «Baba Yaga»

Ερμηνεία ονείρου Meneghetti

Αυτή η εικόνα - μία από την αρνητικότητα επιλογές. Σε αυτό το όνειρο πολλών τιμών. Έτσι, αυτό μπορεί να υποδεικνύει κακόβουλης δραστηριότητας από εξωτερικές δυνάμεις, με δόλο, από δαιμονική επήρεια. Μπορείτε να ξεγελάσουν τα παιδιά τα δικά σας ή άλλων ατόμων ή να κρατούμενο άδειο φόβους, φοβίες επώδυνη χωρίς θεμέλια. Από την άλλη πλευρά, το μυαλό σας μπορεί να μην είναι πρόθυμοι για ανεκπλήρωτα όνειρα. Η εικόνα του Baba Yaga δείχνει την προσέγγιση του γήρατος, και μπορεί να σημάνει την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, ενδεχομένως, μια επιστημονική φύση