Ερμηνεία του ύπνου «Επιφάνεια»

Gypsy βιβλίο Dream

Καθισμένος στο γραφείο του - μια προάγγελος του τι λέξεις σας φέρουν ένα βαθύ νόημα. Τι είναι αυτά που λες, κάνει μια εντύπωση σε πολλούς ανθρώπους