Βιβλίο ερμηνείες των ονείρων «Call»

Κινέζικα βιβλίο όνειρο Zhou Γκούνα

Οι άνθρωποι σας καλεί από το δρόμο. - Προμηνύει ατυχία

Γενικός

(όνομα) - σε μπελάδες με το όνομα;

Καλώντας κάποιος από το δρόμο - δυστυχώς, χωρισμό ή διαζύγιο;

εκλιπόντος φίλου - παρόμοια με το θάνατο ενός ανθρώπου με τον;

Με το κλείσιμο της νόσου;

Εμφάνιση. Call όνομα