Ερμηνεία του ύπνου «Περπατώντας σε ένα καλώδιο»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Στο όνειρο, ονειρευόταν από κάποιον που περπατάει πάνω στο σύρμα - έτσι στην πραγματικότητα την επίτευξη των στόχων μέσω της σκληρής δουλειάς και της συνέπειας. Περπάτησαν από μόνες τους - αριστοτεχνικά την αποφυγή των κινδύνων που συνδέονται με την αστυνομία

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα