Ερμηνεία του ύπνου «Squeeze»

Αιγύπτιος Φαραώ βιβλίο Dream

Εάν ένα άτομο βλέπει τον εαυτό του σε ένα όνειρο να αποσπάσουν το κρασί - κακό - η περιουσία του θα κατασχεθεί

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια της τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο

χυμού - απώλεια της υγείας και του σεβασμού

 
Διαβάστε επίσης για τέτοια όνειρα