Ερμηνεία του ύπνου «Αγρυπνία»

Σλαβικό βιβλίο των ονείρων

Παίξτε - ευχάριστες συνέπειες

Ερμηνεία ονείρου γενέθλια της τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο

Αγρυπνία να είναι - να απαλλαγούμε από ασθένειες

Τα νεώτερα sonnik D. Ιβάνοβα

Να είναι σε. - Για να θεραπεύσει (εάν άρρωστος), σε όλες τις άλλες περιπτώσεις - έχετε συγχωρέσει

Ψυχοθεραπεία sonnik

Αγρυπνία ακούσετε - έχει επιπτώσεις στην πιο ευχάριστη

Το τελευταίο του βιβλίο όνειρο

Να είναι στην αγρυπνία, εάν άρρωστος - για την επούλωση;

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις - έχετε συγχωρέσει